Telefon dla składania zamówień: +48 888 888 286 - Ursynów

 

 Regulamin Strony Sprzedażowej Restauracji PREMIUM SUSHI & MORE

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez firmę Premium Sushi & More Bayarsaikhan Bayarkhuu z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowa 2/205 o numerze NIP: 5213151292, która prowadząc działalność dokonuje w ramach sklepu sprzedaży dań na podstawie zamieszczonego na stronie Menu, zwaną dalej Sprzedającym.
 3. Świadczone usługi dotyczą sprzedaży potraw kuchni japońskiej. Sprzedaż odbywa się w formie umowy zawieranej na odległość za pośrednictwem Internetu.
 4. Serwis dostępny pod adresem: premiumsushi.pl
 5. Zamówienia.
 6. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez Kupującego na stronach WWW Sprzedającego gdzie kupujący ma do wyboru dwa sposoby realizacji zamówienia: A. dostawa do klienta,
 7. odbiór osobisty z Restauracji przy ul. Dereniowa 2 w Warszawie,

Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

 1. Warunkiem realizacji zakupów jest złożenie zamówienia na kwotę minimum 50 zł.
 2. Kupujący w chwili złożenia zamówienia akceptuje warunki dostawy zamieszczone na stronie internetowej w dziale dostawa.
 3. Sprzedawca dopuszcza możliwość składania zamówień telefonicznie pod numerem telefonu +48 888 888 286.
 4. Sprzedawca zastrzega, iż zamówienia telefoniczne są przyjmowane od godziny 12:00 do godziny 21:30 codziennie.
 5. Zamówienia telefoniczne są rejestrowane elektronicznie za zgodą Klienta. Brak zgody jest równoznaczny z rezygnacją ze składania zamówienia.
 6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail, podany podczas procesu składania zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz szczegóły dotyczące zamówienia. Te same informacje są widoczne również na stronie internetowej Restauracji Premium Suhi & More. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
 7. Odmowa przyjęcia zamówienia lub upływ czasu przeznaczonego na przyjęcie zamówienia powoduje niedojście umowy sprzedaży do skutku. Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi w szczególności wówczas, gdy:

 towar jest tymczasowo niedostępny

 podane przez Kupującego dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości

 Kupujący nie odebrał poprzedniego zamówienia

 pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu

 

 1. Restauracja Premium Sushi & More nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia lub opóźnienie w dostarczeniu zamówienia i tym samym realizacji zamówienia, wynikające z zaistnienia siły wyższej, nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem oraz błędnie podanego przez Kupującego lub niedokładnego adresu dostawy oraz w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem na podany adres e-mail i/lub numer telefonu.

III. Dostawa i płatności.

 1. Sprzedający, w czasie określonym Kupującemu podczas uzupełniania formularza zamówienia, dostarcza towar pod wskazany adres zgodnie z danymi wprowadzonymi przez Kupującego przy składaniu zamówienia.
 2. Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na przyjęcie zamówienia, odpowiedzieć na zamówienie z zastrzeżeniem tej zmiany, że termin realizacji zamówienia będzie dłuższy niż standardowy. Sprzedawca określi w przybliżeniu czas realizacji zamówienia. Wówczas Klient, ma prawo przyjęcia tak zmodyfikowanej oferty. W przypadku odmowy przyjęcia przez Klienta zmodyfikowanej oferty umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku.
 3. W przypadku podania przez Kupującego błędnych lub niekompletnych danych do odbioru złożonego zamówienia uniemożliwiających dostarczenie zamówienia, czy też w przypadku nieobecności Kupującego lub osoby uprawnionej do odbioru zamówienia w wyznaczonych w formularzu zamówienia godzinach, kosztami dodatkowej dostawy wraz z kosztami dodatkowymi wykonania zamówienia zostanie obciążony Kupujący. Koszt ten będzie równy kosztowi dostawy przypisanemu najniższemu przedziałowi kwotowemu zamówienia plus wartość zamówienia.
 4. Koszty dostawy zamówienia określone są w warunkach dostawy zamieszczonych na stronie internetowej Premium Sushi & More w dziale dostawa oraz są naliczane automatycznie podczas wypełniania formularza zamówienia przy składaniu zamówienia.
 5. Kupujący ma do wyboru poniższe możliwości płatności:

 Gotówką przy odbiorze

 Kartą płatniczą przy odbiorze

 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Kupujących składających zamówienia przez Internet, na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem

 

6.Ceny towarów znajdujące się na witrynie WWW Sprzedającego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT; Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ceny oraz towaru, ale z jednoczesnym powiadomieniem o tym Kupującego w sytuacji potwierdzonego już zamówienia.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania cen promocyjnych oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych. Warunki korzystania z cen rabatowych będą odpowiednio zamieszczane na stronie Premium Sushi & More.
 2. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura.
 3. Wygląd rzeczywisty oferowanych dań może odbiegać w niewielkim stopniu od ich wizerunków na fotografiach zamieszczonych w serwisie.
 4. Reklamacje i zwroty.
 5. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługują uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową, wynikające z ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego
 6. Do Klientów będących Konsumentami nie stosuje się przepisów art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – KC

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2017 r.

Close Menu
×

Koszyk